Cháy rừng Amazon “chưa thấm vào đâu” so với ở Trung Phi

Ảnh vệ tinh NASA công bố về cháy rừng trên thế giới. Ảnh: NASA.
Ảnh vệ tinh NASA công bố về cháy rừng trên thế giới. Ảnh: NASA.
Ảnh vệ tinh NASA công bố về cháy rừng trên thế giới. Ảnh: NASA.
Lên top