Cháy nổ lớn nhấn chìm nhà máy lọc dầu Indonesia

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Balongan, Indonesia. Ảnh chụp màn hình YouTube
Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Balongan, Indonesia. Ảnh chụp màn hình YouTube
Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Balongan, Indonesia. Ảnh chụp màn hình YouTube
Lên top