Chạy marathon 42km quanh ban công để cổ vũ chống dịch COVID-19

Anh Elisha Nochomovitz, sống tại Pháp đã chạy marathon 42km trên ban công rộng 7m của mình để cổ vũ nhân viên y tế chống dịch COVID-19. Ảnh: CNN
Anh Elisha Nochomovitz, sống tại Pháp đã chạy marathon 42km trên ban công rộng 7m của mình để cổ vũ nhân viên y tế chống dịch COVID-19. Ảnh: CNN
Anh Elisha Nochomovitz, sống tại Pháp đã chạy marathon 42km trên ban công rộng 7m của mình để cổ vũ nhân viên y tế chống dịch COVID-19. Ảnh: CNN
Lên top