Cháy lớn trên bề mặt đại dương ở Mexico

Đám cháy trông giống như dòng dung nham nóng chảy nên được gọi là "mắt lửa". Ảnh chụp màn hình Twitter
Đám cháy trông giống như dòng dung nham nóng chảy nên được gọi là "mắt lửa". Ảnh chụp màn hình Twitter
Đám cháy trông giống như dòng dung nham nóng chảy nên được gọi là "mắt lửa". Ảnh chụp màn hình Twitter
Lên top