Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Pemex ở miền đông Mexico

Nổ nhà máy lọc dầu Pemex năm 2016. Ảnh: AFP
Nổ nhà máy lọc dầu Pemex năm 2016. Ảnh: AFP
Nổ nhà máy lọc dầu Pemex năm 2016. Ảnh: AFP
Lên top