Cháy lớn ở thành phố trăm tuổi, ít nhất 56 người thiệt mạng

Cháy lớn ở Bangladesh / Ảnh: Reuters
Cháy lớn ở Bangladesh / Ảnh: Reuters
Cháy lớn ở Bangladesh / Ảnh: Reuters
Lên top