Cháy lớn dữ dội do nắng nóng, sơ tán hơn 1.000 người miền tây Canada

Cháy lớn ở miền tây Canada cho đến nay đã khiến hơn 1.000 người phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Cháy lớn ở miền tây Canada cho đến nay đã khiến hơn 1.000 người phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Cháy lớn ở miền tây Canada cho đến nay đã khiến hơn 1.000 người phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Lên top