Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán

Giếng dầu cháy ở Ấn Độ có thể cần tới 1 tháng mới dập xong. Ảnh: AFP.
Giếng dầu cháy ở Ấn Độ có thể cần tới 1 tháng mới dập xong. Ảnh: AFP.
Giếng dầu cháy ở Ấn Độ có thể cần tới 1 tháng mới dập xong. Ảnh: AFP.
Lên top