Chạy đua tìm vaccine COVID-19 tất cả trong một ngừa mọi biến thể mới

Giới khoa học toàn cầu đang nghiên cứu vaccine COVID-19 ngừa mọi biến thể mới. Ảnh: AFP
Giới khoa học toàn cầu đang nghiên cứu vaccine COVID-19 ngừa mọi biến thể mới. Ảnh: AFP
Giới khoa học toàn cầu đang nghiên cứu vaccine COVID-19 ngừa mọi biến thể mới. Ảnh: AFP
Lên top