Chạy đua thời gian tìm kiếm người sống sót sau thảm họa vỡ sông băng Ấn Độ

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót trong đường hầm ngập nước của dự án thủy điện, sau thảm họa vỡ sông băng ở miền bắc Ấn Độ hôm 7.2. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót trong đường hầm ngập nước của dự án thủy điện, sau thảm họa vỡ sông băng ở miền bắc Ấn Độ hôm 7.2. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót trong đường hầm ngập nước của dự án thủy điện, sau thảm họa vỡ sông băng ở miền bắc Ấn Độ hôm 7.2. Ảnh: AFP
Lên top