Cháy cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới

Các nhân viên mặc đồ bảo hộ sơ tán khi vụ hỏa hoạn bùng phát tại Viện Huyết thanh, nơi sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Các nhân viên mặc đồ bảo hộ sơ tán khi vụ hỏa hoạn bùng phát tại Viện Huyết thanh, nơi sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Các nhân viên mặc đồ bảo hộ sơ tán khi vụ hỏa hoạn bùng phát tại Viện Huyết thanh, nơi sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top