Châu Nam Cực xuất hiện "tuyết xanh"

Biến đổi khí hậu đã biến tuyết trắng xóa ở Châu Nam Cực thành"tuyết xanh". Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu đã biến tuyết trắng xóa ở Châu Nam Cực thành"tuyết xanh". Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu đã biến tuyết trắng xóa ở Châu Nam Cực thành"tuyết xanh". Ảnh: AFP
Lên top