Châu chấu bay rợp trời, Ấn Độ huy động máy bay không người lái tiêu diệt

Ấn Độ phải sử dụng tới trực thăng và máy bay không người lái để phun thuốc tiêu diệt bầy châu chấu sa mạc khổng lồ đang tấn công nhiều bang ở nước này. Ảnh: NBC News
Ấn Độ phải sử dụng tới trực thăng và máy bay không người lái để phun thuốc tiêu diệt bầy châu chấu sa mạc khổng lồ đang tấn công nhiều bang ở nước này. Ảnh: NBC News
Ấn Độ phải sử dụng tới trực thăng và máy bay không người lái để phun thuốc tiêu diệt bầy châu chấu sa mạc khổng lồ đang tấn công nhiều bang ở nước này. Ảnh: NBC News
Lên top