Châu Âu và Mỹ học được gì từ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán

Chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng, Châu Âu và Mỹ có thể học được kinh nghiệm chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Getty.
Chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng, Châu Âu và Mỹ có thể học được kinh nghiệm chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Getty.
Chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng, Châu Âu và Mỹ có thể học được kinh nghiệm chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Getty.
Lên top