Châu Âu sẽ đóng cửa biên giới 1 tháng để đối phó dịch COVID-19

Biên giới Áo-Hungary ở Nickelsdorf, Áo. Ảnh: AFP
Biên giới Áo-Hungary ở Nickelsdorf, Áo. Ảnh: AFP
Biên giới Áo-Hungary ở Nickelsdorf, Áo. Ảnh: AFP
Lên top