Châu Âu lạc quan thời điểm đạt miễn dịch cộng đồng với COVID-19

Quan chức EU lạc quan nhận định thời điểm đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Châu Âu là vào tháng 7. Ảnh: AFP
Quan chức EU lạc quan nhận định thời điểm đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Châu Âu là vào tháng 7. Ảnh: AFP
Quan chức EU lạc quan nhận định thời điểm đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Châu Âu là vào tháng 7. Ảnh: AFP
Lên top