Châu Âu khởi động sứ mệnh loại bỏ rác vũ trụ đầu tiên

ClearSpace-1 sẽ sử dụng một robot thử nghiệm để thu hồi một Bộ chuyển đổi tải trọng thứ cấp Vega (Vespa) bị bỏ lại trong quỹ đạo vào năm 2013. Ảnh: ClearSpace
ClearSpace-1 sẽ sử dụng một robot thử nghiệm để thu hồi một Bộ chuyển đổi tải trọng thứ cấp Vega (Vespa) bị bỏ lại trong quỹ đạo vào năm 2013. Ảnh: ClearSpace
ClearSpace-1 sẽ sử dụng một robot thử nghiệm để thu hồi một Bộ chuyển đổi tải trọng thứ cấp Vega (Vespa) bị bỏ lại trong quỹ đạo vào năm 2013. Ảnh: ClearSpace
Lên top