Châu Âu kết luận vaccine AstraZeneca an toàn, các nước nối lại tiêm

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Lên top