Châu Âu ghi nhận dấu mốc mới về đại dịch COVID-19

Châu Âu chính thức vượt mốc 50 triệu ca mắc COVID-19 vào ngày 28.4. Ảnh: AFP
Châu Âu chính thức vượt mốc 50 triệu ca mắc COVID-19 vào ngày 28.4. Ảnh: AFP
Châu Âu chính thức vượt mốc 50 triệu ca mắc COVID-19 vào ngày 28.4. Ảnh: AFP
Lên top