Châu Á và Châu Âu báo động về biến thể COVID-19 mới kháng vaccine

Một sân bay ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Một sân bay ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Một sân bay ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top