Chào đón hiện tượng trăng thu hoạch kỳ thú diễn ra trong tuần này

Trăng thu hoạch là trăng rằm gần nhất với ngày Thu phân hàng năm. Ảnh: AFP
Trăng thu hoạch là trăng rằm gần nhất với ngày Thu phân hàng năm. Ảnh: AFP
Trăng thu hoạch là trăng rằm gần nhất với ngày Thu phân hàng năm. Ảnh: AFP
Lên top