Chặng đường 48 năm đến ghế Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden

48 năm kể từ thành công đầu tiên, ông Joe Biden đã đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng vang đội nhất trong sự nghiệp chính trị khi đắc cử tổng thống Mỹ lần thứ 46. Ảnh: AFP
48 năm kể từ thành công đầu tiên, ông Joe Biden đã đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng vang đội nhất trong sự nghiệp chính trị khi đắc cử tổng thống Mỹ lần thứ 46. Ảnh: AFP
48 năm kể từ thành công đầu tiên, ông Joe Biden đã đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng vang đội nhất trong sự nghiệp chính trị khi đắc cử tổng thống Mỹ lần thứ 46. Ảnh: AFP
Lên top