Chân dung thầy giáo hóa học kín tiếng vừa cưới vợ cũ tỉ phú Jeff Bezos

Vợ cũ tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, bà Mackenzie Scott, tái hôn với Dan Jewett, một giáo viên hóa học. Ảnh: Giving Pledge.
Vợ cũ tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, bà Mackenzie Scott, tái hôn với Dan Jewett, một giáo viên hóa học. Ảnh: Giving Pledge.
Vợ cũ tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, bà Mackenzie Scott, tái hôn với Dan Jewett, một giáo viên hóa học. Ảnh: Giving Pledge.
Lên top