Chân dung “Người kiến tạo hòa bình ” Putin bất ngờ xuất hiện trên cầu ở Mỹ