Chân dung cụ ông sống thọ nhất thế giới được Kỷ lục Guinness công nhận

Cụ Emilio Flores Márquez ở Puerto Rico được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông sống thọ nhất thế giới hôm 30.6 khi gần 113 tuổi. Ảnh: Guinness World Records
Cụ Emilio Flores Márquez ở Puerto Rico được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông sống thọ nhất thế giới hôm 30.6 khi gần 113 tuổi. Ảnh: Guinness World Records
Cụ Emilio Flores Márquez ở Puerto Rico được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông sống thọ nhất thế giới hôm 30.6 khi gần 113 tuổi. Ảnh: Guinness World Records
Lên top