Chấn động phát hiện 39 xác chết chất đống trong xe tải ở Anh

39 xác chết được tìm thấy trong xe tải. Ảnh: Mirror.
39 xác chết được tìm thấy trong xe tải. Ảnh: Mirror.
39 xác chết được tìm thấy trong xe tải. Ảnh: Mirror.
Lên top