Chăm sóc và theo dõi F0 tại nhà theo hướng dẫn của WHO

Bệnh nhân COVID-19 nhẹ có thể tự theo dõi và chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của WHO. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 nhẹ có thể tự theo dõi và chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của WHO. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 nhẹ có thể tự theo dõi và chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của WHO. Ảnh: AFP
Lên top