Chấm dứt tàn phá thiên nhiên hoặc Trái đất trở thành "hành tinh chết"

Trung Quốc - quốc gia sắp đảm nhận vị trí chủ tịch COP15 - đã đưa ra các hành động về bảo tồn đa dạng sinh học trong một sách trắng được trình bày vào tuần trước. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc - quốc gia sắp đảm nhận vị trí chủ tịch COP15 - đã đưa ra các hành động về bảo tồn đa dạng sinh học trong một sách trắng được trình bày vào tuần trước. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc - quốc gia sắp đảm nhận vị trí chủ tịch COP15 - đã đưa ra các hành động về bảo tồn đa dạng sinh học trong một sách trắng được trình bày vào tuần trước. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top