Chai rượu vang trở về sau chuyến du hành vũ trụ tăng giá trị 100 lần

Trạm vũ trụ quốc tế ISS - nơi các chai rượu vang được đưa lên thử nghiệm trong 14 tháng. Ảnh: AFP
Trạm vũ trụ quốc tế ISS - nơi các chai rượu vang được đưa lên thử nghiệm trong 14 tháng. Ảnh: AFP
Trạm vũ trụ quốc tế ISS - nơi các chai rượu vang được đưa lên thử nghiệm trong 14 tháng. Ảnh: AFP
Lên top