Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Những mảnh giấy được đựng trong những cái chai. Ảnh chụp màn hình
Những mảnh giấy được đựng trong những cái chai. Ảnh chụp màn hình
Những mảnh giấy được đựng trong những cái chai. Ảnh chụp màn hình
Lên top