"Cha đẻ" trò chơi Sudoku qua đời

Ông Maki Kaji được biết đến với tên "Bố già Sudoku". Ảnh: AFP/Getty
Ông Maki Kaji được biết đến với tên "Bố già Sudoku". Ảnh: AFP/Getty
Ông Maki Kaji được biết đến với tên "Bố già Sudoku". Ảnh: AFP/Getty
Lên top