Cha đẻ Avangard: Nga thử tên lửa siêu thanh khi ông Obama còn đi học

Cha đẻ Avangard nói Nga thử công nghệ siêu thanh từ khi Barack Obama còn là học trò. Ảnh: Sputnik/Getty Images
Cha đẻ Avangard nói Nga thử công nghệ siêu thanh từ khi Barack Obama còn là học trò. Ảnh: Sputnik/Getty Images
Cha đẻ Avangard nói Nga thử công nghệ siêu thanh từ khi Barack Obama còn là học trò. Ảnh: Sputnik/Getty Images
Lên top