Cha con tham gia bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ tự thú

Người đàn ông cầm cờ Liên minh miền Nam trong vụ hỗn loạn Quốc hội Mỹ ngày 6.1, đã tự thú. Ảnh: FBI.
Người đàn ông cầm cờ Liên minh miền Nam trong vụ hỗn loạn Quốc hội Mỹ ngày 6.1, đã tự thú. Ảnh: FBI.
Người đàn ông cầm cờ Liên minh miền Nam trong vụ hỗn loạn Quốc hội Mỹ ngày 6.1, đã tự thú. Ảnh: FBI.
Lên top