Cha bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm virus Corona rơi nước mắt khi con đòi bế

Đoạn video xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội về bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm virus Corona. Nguồn: GT.
Đoạn video xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội về bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm virus Corona. Nguồn: GT.
Đoạn video xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội về bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm virus Corona. Nguồn: GT.
Lên top