CEO quỹ từ thiện tiết lộ về "người con thứ 4" của Bill và Melinda Gates

Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP
Lên top