CEO Moderna tự tin sản xuất 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021

CEO của Moderna tự tin sẽ sản xuất được 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021. Ảnh: AFP
CEO của Moderna tự tin sẽ sản xuất được 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021. Ảnh: AFP
CEO của Moderna tự tin sẽ sản xuất được 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top