CEO mất việc do tham gia bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

Brad Rukstales, cựu CEO Congensia, bị mất việc vì tham gia biểu tình ở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Twitter/Congensia
Brad Rukstales, cựu CEO Congensia, bị mất việc vì tham gia biểu tình ở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Twitter/Congensia
Brad Rukstales, cựu CEO Congensia, bị mất việc vì tham gia biểu tình ở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Twitter/Congensia
Lên top