CEO Facebook, Google và Twitter sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ về tin giả

Từ trái qua phải: CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Twitter Jack Dorsey và CEO Google Sundar Pichai. Ảnh: Reuters.
Từ trái qua phải: CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Twitter Jack Dorsey và CEO Google Sundar Pichai. Ảnh: Reuters.
Từ trái qua phải: CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Twitter Jack Dorsey và CEO Google Sundar Pichai. Ảnh: Reuters.
Lên top