CEO 8x của công ty mẹ TikTok lọt top nữ doanh nhân quyền lực nhất

Giám đốc điều hành ByteDance Kelly Zhang chịu trách nhiệm về các sản phẩm của ByteDance tại thị trường nội địa Trung Quốc, lãnh đạo về quản lý, vận hành, tiếp thị sản phẩm và quan hệ đối tác. Ảnh: SCMP.
Giám đốc điều hành ByteDance Kelly Zhang chịu trách nhiệm về các sản phẩm của ByteDance tại thị trường nội địa Trung Quốc, lãnh đạo về quản lý, vận hành, tiếp thị sản phẩm và quan hệ đối tác. Ảnh: SCMP.
Giám đốc điều hành ByteDance Kelly Zhang chịu trách nhiệm về các sản phẩm của ByteDance tại thị trường nội địa Trung Quốc, lãnh đạo về quản lý, vận hành, tiếp thị sản phẩm và quan hệ đối tác. Ảnh: SCMP.
Lên top