CDC Mỹ xếp Việt Nam thuộc nhóm nguy cơ nhiễm COVID-19 thấp

Việt Nam trong nhóm an toàn đi lại mà CDC Mỹ cập nhật ngày 8.6. Ảnh chụp màn hình
Việt Nam trong nhóm an toàn đi lại mà CDC Mỹ cập nhật ngày 8.6. Ảnh chụp màn hình
Việt Nam trong nhóm an toàn đi lại mà CDC Mỹ cập nhật ngày 8.6. Ảnh chụp màn hình
Lên top