CDC Mỹ: Việt Nam ứng phó COVID-19 thành công nhờ hệ thống y tế mạnh

Tiến sĩ John MacArthur. Ảnh: Flickr
Tiến sĩ John MacArthur. Ảnh: Flickr
Tiến sĩ John MacArthur. Ảnh: Flickr
Lên top