CDC Mỹ: Vaccine Moderna hiệu quả nhất trong chống nhập viện vì COVID-19

Vaccine Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna. Ảnh: AFP
Lên top