CDC Mỹ sửa đổi hướng dẫn quan trọng để ngăn chặn biến thể Delta

CDC Mỹ vừa cập nhật hướng dẫn mới về đeo khẩu trang ở những nơi COVID-19 đang lan rộng. Ảnh: AFP
CDC Mỹ vừa cập nhật hướng dẫn mới về đeo khẩu trang ở những nơi COVID-19 đang lan rộng. Ảnh: AFP
CDC Mỹ vừa cập nhật hướng dẫn mới về đeo khẩu trang ở những nơi COVID-19 đang lan rộng. Ảnh: AFP
Lên top