CDC Mỹ phát hiện nguyên nhân bất ngờ gây phản ứng vaccine COVID-19

Một số bệnh nhân xuất hiện phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là do xuất phát từ tâm trạng lo lắng chứ không phải do vaccine. Ảnh: CDC
Một số bệnh nhân xuất hiện phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là do xuất phát từ tâm trạng lo lắng chứ không phải do vaccine. Ảnh: CDC
Một số bệnh nhân xuất hiện phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là do xuất phát từ tâm trạng lo lắng chứ không phải do vaccine. Ảnh: CDC
Lên top