CDC Mỹ nói về khả năng trẻ em không có triệu chứng lây truyền SARS-CoV-2

Ảnh vi điện tử của một tế bào (màu hồng) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu xanh lá cây), được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: NIAID/AFP
Ảnh vi điện tử của một tế bào (màu hồng) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu xanh lá cây), được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: NIAID/AFP
Ảnh vi điện tử của một tế bào (màu hồng) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu xanh lá cây), được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: NIAID/AFP
Lên top