CDC Mỹ cập nhật hướng dẫn đi lại mới với người đã tiêm vaccine COVID-19

Người đã tiêm chủng đầy đủ có thể tự do đi lại trong lãnh thổ Mỹ theo hướng dẫn cập nhật mới của CDC Mỹ. Ảnh: AFP.
Người đã tiêm chủng đầy đủ có thể tự do đi lại trong lãnh thổ Mỹ theo hướng dẫn cập nhật mới của CDC Mỹ. Ảnh: AFP.
Người đã tiêm chủng đầy đủ có thể tự do đi lại trong lãnh thổ Mỹ theo hướng dẫn cập nhật mới của CDC Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top