CDC Mỹ cam kết cấp 3,9 triệu USD chống COVID-19 ở Việt Nam

CDC Mỹ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Mỹ
CDC Mỹ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Mỹ
CDC Mỹ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Mỹ
Lên top