CDC Mỹ bất ngờ xóa hướng dẫn dùng thuốc sốt rét điều trị COVID-19

CDC Mỹ bỏ hướng dẫn dùng thuốc sốt rét trị COVID-19. Ảnh: TechCrunch
CDC Mỹ bỏ hướng dẫn dùng thuốc sốt rét trị COVID-19. Ảnh: TechCrunch
CDC Mỹ bỏ hướng dẫn dùng thuốc sốt rét trị COVID-19. Ảnh: TechCrunch
Lên top