CDC Mỹ ban hành hướng dẫn cho người đã tiêm vaccine COVID-19

60 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
60 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
60 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top