Cây cảnh đột biến "cực hiếm" chỉ có 9 lá được bán với giá 19.000 USD

Chậu cây đột biến được bán với giá 27.100 NZD. Ảnh: Trade Me
Chậu cây đột biến được bán với giá 27.100 NZD. Ảnh: Trade Me
Chậu cây đột biến được bán với giá 27.100 NZD. Ảnh: Trade Me
Lên top